Tarjoamamme palvelut

Yritys tarjoaa yksityistä päivähoitoa ja antaa perheille valinnan valita lapsen päivähoito yksityiseltä palveluntarjoajalta kunnallisen päivähoidon ohella. Hoitopaikkaa haetaan suoraan ryhmäperhepäiväkodilta.

Tarjoamme kokopäiväistä ja osa-aikaista päivähoitoa kahdelletoista lapselle sekä kolmelle esikouluikäiselle iltapäivähoitoa tarvitsevalle lapselle. Ryhmässä toimii kolme hoitajaa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja.

Kokoaikainen hoito:

Päivähoitomaksu määräytyy Kelan omavastuuosuuden ja oman kotikunnan maksaman kuntilisän mukaan. Hoitomaksumme alle 3-vuotiaasta lapsesta on 850€ kuukaudessa. Kelan maksama hoitoraha on 173,74€ ja Oriveden kuntalisä 350 €. Näin perheelle jää maksettavaksi 326,26€ kuussa. Yli 3-vuotiaasta lapsesta hoitomaksumme on 800 €. Kelan maksama hoitoraha on 173,74€ ja kuntalisä 300€, näin perheelle jää maksettavaksi 326,26 € kuussa. Perhe anoo yksityisen hoidon tukea Kelalta WH1 -lomakkeella, ja Kela maksaa tuen kuntalisineen suoraan palveluntuottajalle.

Osa-aikainen hoito:

Tarjoamme myös osa-aikaista hoitoa. Kokonaishinta alle 3-vuotiaasta lapsesta on 780€ kuukaudessa. Kelan maksama hoitoraha on 173,74€ ja Oriveden kuntalisä 350€ (vähintään 25h/vko). Näin perheelle jää maksettavaksi 256,26€ kuussa.
Kokonaishinta yli 3-vuotiaasta lapsesta on 730€ kuukaudessa. Kelan maksama hoitoraha on 173,74€ ja Oriveden kuntalisä 300€ (vähintään 25h/vko). Näin perheelle jää maksettavaksi 256,26€ kuussa. Perhe anoo yksityisen hoidon tukea Kelalta WH1 -lomakkeella, ja Kela maksaa tuen kuntalisineen suoraan palveluntuottajalle.

Osa-aikainen hoito edellyttää vähintään 25 varattua hoitotuntia viikossa ja 1-2 vapaapäivää viikoittain.

Oriveden kuntalisä edellyttää yli kahdenkymmenenviiden tunnin viikoittaista hoitoaikaa.

Lisäksi Kelasta voi hakea tulosidonnaista hoitolisää, jonka enimmäismäärä on 146,11 €/kk.

Sisaralennus kokoaikaisessa ja osa-aikaisessa hoidossa on 25 e / lapsi

 

Aamu- ja iltapäivähoito

Esikouluikäisen lapsen hoitomaksu aamu- ja iltapäivähoidosta on 250€ kuussa. Kelan maksama hoitoraha on 63,06€ ja kuntalisä 100€ kuussa. Perheelle jää maksettavaksi 86,94€ kuussa.

Muuta huomioitavaa:

Jos lapsi on kesä-heinäkuussa koko kalenterikuukauden pois hoidosta, hyvitämme hoitomaksun kokonaisuudessaan ko. kuukausilta.

Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat hakea hoitopaikkojamme. Tällöin yksityisen hoidon kuntalisä määräytyy oman kunnan mukaan.

Päivähoitomaksun laskuri

Satunnainen hoito:

Otamme ryhmään vapaille paikoille myös satunnaista hoitoa tarvitsevia lapsia. Tilapäishoitoa tarvitsevia lapsia otetaan ryhmään ryhmäperhepäiväkodin lapsitilanteen mukaan kello 7 – 16.30 välisenä aikana.
Mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella numerosta 045 170 2296 / 045 170 2265

Satunnaisen hoidon hinta on 30€ / päivä hoitopäivän pituudesta riippumatta.
Viikon mittaisen tilapäishoidon hinta on 130€.

Sisaralennus: sisarus puoleen hintaan 15€/ päivä, 65€ / viikko.

Satunnainen hoidon tarve ei oikeuta Kelan myöntämiin yksityisen hoidon tukiin, ellei lapsi ole yksityisessä hoidossa vähintään yhtä täyttä kalenterikuukautta, jolloin hoidon hinta määräytyy yllämainittujen ryhmäperhepäiväkodin päivähoitomaksujen mukaan.

Yksityisessä hoidossa olevalla lapsella tulee olla voimassa oleva tapaturmavakuutus. Hoidon järjestäjällä on yksityisiin hoitopalveluihin vaadittava vastuuvakuutus.